U bevindt zich hier:

Kasteel Soelen

Als onderdeel van haar primaire taakstelling houdt Staatsbosbeheer al jaren het prachtige kasteel Soelen in stand. Aan Firm de vraag of er mogelijkheden zijn om, binnen de beleidskaders van Monumentenzorg en Staatsbosbeheer, de opbrengsten van het Kasteel te verhogen en de exploitatie daarmee gunstiger te maken.

Firm is, destijds nog onder naam van zustermaatschappij SBM, begonnen met een brede marktverkenning naar de functionele mogelijkheden van het kasteel. Daaruit is gebleken dat de huidige functie van het kasteel, wonen, vanuit meerdere perspectieven de meest geschikte is voor het gebouw. 

Binnen deze functie zijn verschillende scenario's mogelijk. Firm heeft mogelijke scenario's op een rij gezet en liquiditeitsprognoses per scenario opgesteld, waarin alle te verwachten inkomsten en uitgaven uit investeren, exploiteren en financieren voor de lange termijn op een rij zijn gezet. Op basis van deze prognose is een investeringsanalyse uitgevoerd waaruit het meest interessante scenario (vanuit financieel perspectief) naar voren kwam.

Omdat het creëren van huisvesting van waarde een bredere blik vraagt dan enkel het beschouwen van de financiële consequenties, heeft Firm per scenario zowel een kwantitatieve en kwalitatieve risicoanalyse uitgevoerd. Daarnaast is samen met de opdrachtgever per scenario beschouwd in welke mate het past binnen de doelstelling en organisatie van Staatsbosbeheer. 

Op basis van de uitgevoerde scenarioanalyse kreeg Staatsbosbeheer een duidelijk en volledig inzicht in de financiële consequenties van de verschillende mogelijkheden. Aangevuld met een risicoanalyse en een volledig uitgewerkte business case kon de opdrachtgever een weloverwegen besluit nemen met betrekking tot de (financieel succesvolle) toekomst van Kasteel Soelen.


Jeroen Huiskes

adviseur

NEEM CONTACT OP

Vastgoed met
financieel succes.

Vestiging Almelo

Bezoekadres
Hofstraat 79
7607 AC Almelo

Route naar Almelo >

Postadres
Postbus 665  
7600 AR Almelo

0546 - 80 33 50
info@firmvf.nl

Vestiging Apeldoorn

Bezoekadres
Stationsstraat 122
7311 MJ Apeldoorn

Route naar Apeldoorn >

Copyright 2023 - Firm vastgoed en financiën - KvK-nummer 66378052

Algemene voorwaarden Disclaimer Sitemap Contact Privacyverklaring