U bevindt zich hier:

Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling volgens Firm

Wereldwijd stijgt het bewustzijn van en de aandacht voor de maatschappelijke impact die het economisch handelen van de mensheid heeft. Het gaat hierbij met name om negatieve effecten die het drijven van ondernemingen (profit) hebben op het welzijn van mensen (people) en de omgeving waarin ze leven (planet), zowel op korte als lange termijn. De algemene consensus lijkt steeds meer te worden dat de drie genoemde aspecten in balans moeten zijn om een duurzame wereld te creëren. Instanties als de Verenigde Naties geven hier invulling en richting aan, bijvoorbeeld door het opstellen van ‘The 2030 agenda for sustainable development' en het instellen van de UNFCCC, waar het in 2015 gesloten ‘Akkoord van Parijs’ onderdeel van uitmaakt. In Nederland ervaren we de consequenties van de internationaal gemaakte afspraken: wet- en regelgeving worden aangepast en het wordt door middel van subsidie- en belastingvoordelen aantrekkelijk gemaakt om hierop voor te lopen.

Veel van deze maatregelen zijn van invloed op de vastgoedsector. Dat is ook logisch, want vastgoed heeft een grote invloed op zowel de mens als het fysieke milieu. Daarbij is vastgoed kapitaalintensief en onroerend: de keuzes die we maken bij het ontwikkelen en aanpassen van vastgoed hebben impact op zowel de korte als lange termijn. 

Marten ter Haar

Heeft u een verduurzamingsvraagstuk voor uw nieuwe en/of bestaande huisvesting en wenst u meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Marten ter Haar (adviseur).

Meer over Firm

 

Duurzame ontwikkeling volgens Firm

Waarom
Firm bedient partijen die een huisvestingsvraag hebben vanuit professioneel oogpunt: ze hebben huisvesting waarin ze hun primaire proces uit kunnen voeren. Vastgoed is daarmee een bedrijfsmiddel en dient, net als andere bedrijfsmiddelen, optimaal bij te dragen aan het primaire proces en kostenefficiënt te zijn. In beginsel is er dus een streven naar economisch gewin (in brede zin). Dat wil echter niet zeggen dat dat de enige doelstelling hoeft te zijn.
 

Binnen Firm streven we ernaar bij te dragen aan, wat we noemen, duurzame ontwikkeling: ontwikkeling waarbij balans is tussen economisch gewin, mens en milieu. Hiermee bedoelen we dat het nastreven van economisch gewin, het drijven van een (commerciële) onderneming, geen negatieve, en bij voorkeur zelfs een positieve, impact heeft op het welzijn van de mens en zonder de aarde en de grondstoffen waarin zij voorziet uit te putten. Hierbij maken we onderscheid tussen de directe invloed die we hierop hebben, met ons eigen handelen, en indirecte invloed die we hierop hebben, met het handelen van onze opdrachtgevers. 

Hoe
Het nastreven van duurzame ontwikkeling doen we natuurlijk in eerste instantie door te kijken naar ons eigen handelen en de negatieve impact hiervan op mens en milieu zoveel mogelijk te beperken. Echter, de indirecte impact die we hebben op mens en milieu, via de projecten die we voor onze opdrachtgevers begeleiden en beheren, is veel groter dan de directe impact. Hier zijn we ons erg bewust van. We kunnen daarbij niet voor onze opdrachtgevers bepalen welke keuzes zij maken, maar we kunnen ze wel bewust maken van de impact die de keuzes die ze maken hebben en samen met hen de zoektocht naar keuzealternatieven met een minder negatieve of zelfs positieve impact op mens en milieu intensiveren. In deze zoektocht kijken we bijvoorbeeld naar de zaken waaraan verplicht moet worden voldaan en gaan we vervolgens verder bij de zaken die desgewenst aanvullend kunnen worden gedaan op het gebied van duurzame ontwikkeling.  

Wat
Firm vormt een belangrijke schakel in het proces naar duurzame ontwikkeling, omdat zij voor ieder ontwikkelingsalternatief de financiële consequenties kan bepalen. Dit betekent dat wanneer er mogelijkheden worden gezien om de impact van een ontwikkeling op de mens en haar omgeving minder negatief of meer positief te laten zijn, Firm kan bepalen welke impact deze mogelijkheden hebben op het financiële resultaat van de ontwikkeling. Hiermee ontstaat er een helder, volledig en goed onderbouwd afwegingskader dat een opdrachtgever in staat stelt om duurzame ontwikkeling zo optimaal mogelijk vorm te geven.

Firm heeft meerdere middelen tot haar beschikking om opdrachtgevers te ondersteunen bij het vormgeven van duurzame ontwikkeling. De belangrijkste hierbij is de analyse van de Total Cost of Ownership (TCO). Het toepassen van deze beschouwingsmethode leidt tot een goed beeld van de (langjarige) financiële consequenties van een ontwikkeling. Het kasstroomschema dat als onderdeel van de TCO-analyse wordt opgesteld kan snel worden vertaald in een liquiditeitsprognose en een organisatiespecifieke inpassing in de begroting, waarmee het beeld van financiële consequenties volledig is. Binnen Firm vormt de risico-analyse, inclusief de kwalitatieve beschrijving en kwantitatieve verwerking in de TCO daarvan, een vast onderdeel van de TCO-analyse. Door de TCO-analyse voor verschillende (duurzame) ontwikkelingsalternatieven uit te voeren, ontstaat het eerder genoemde afwegingskader.

Uiteraard is Firm inhoudelijk op de hoogte van de financiële voordelen die kunnen ontstaan wanneer duurzame ontwikkelingsalternatieven worden gekozen, denk bijvoorbeeld aan subsidieregelingen en fiscale voordelen, en worden deze op juiste wijze verwerkt in de analyses. Als onderdeel van 360Vastgoed is Firm daarnaast in staat om duurzame ontwikkelingsalternatieven breder af te wegen dan enkel vanuit het financiële perspectief, ook het technische en functionele worden beschouwd om een volledig beeld voor de opdrachtgever te creëren.

Onze adviseurs gaan graag met u in gesprek over de gevolgen van het implementeren van duurzaamheidsconcepten. Denk hierbij aan het opstellen van een duurzaamheidsambitie en de vertaling daarvan in concreet beleid of projectspecifieke invulling, financiële analyses, praktische gevolgen en juridische kaders.

Vastgoed met
financieel succes.

Vestiging Almelo

Bezoekadres
Hofstraat 79
7607 AC Almelo

Route naar Almelo >

Postadres
Postbus 665  
7600 AR Almelo

0546 - 80 33 50
info@firmvf.nl

Vestiging Apeldoorn

Bezoekadres
Stationsstraat 122
7311 MJ Apeldoorn

Route naar Apeldoorn >

Copyright 2023 - Firm vastgoed en financiën - KvK-nummer 66378052

Algemene voorwaarden Disclaimer Sitemap Contact Privacyverklaring